1 Offerte
De offerte die u op onze website maakt is geheel vrijblijvend. De offerte is pas definitief nadat u als opdrachtgever
de offerte plaatst d.m.v. bevestiging (knop “offerte plaatsen”) en akkoord gaat met algemene voorwaarden.

2 Plaatsing
Dakraamplaatsen komt samen met opdrachtgever overeen wanneer de werkzaamheden/plaatsing tot stand komen.

3 Reiskosten/ Parkeerkosten
Reiskosten worden automatisch berekend d.m.v. het online offerte formulier
Indien wij moeten betalen voor het parkeren (betaald parkeren) dient de opdrachtgever deze kosten te voldoen.

4 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de geplaatste offerte na bevestiging afspraak geheel of gedeeltelijk annuleert heeft de verkoper genaamd Dakraamplaatsen het recht om een vergoeding te vorderen.
Bij annulering vanaf 10 dagen voor plaatsing wordt 20% van het offerte totaal in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 2 dagen voor plaatsing wordt 50% van het offerte totaal in rekening gebracht.

5 Beschadigingen/gebreken Beschadigingen/gebreken uiterlijk waarneembare schade en of onjuiste werking van de goederen, of afwijking van de vermelde specificatie van uw product moet binnen 5 werkdagen worden gereclameerd bij Dakraamplaatsen. Dakraamplaatsen zal z.s.m afhandelen dan wel doorspelen aan producent product. Dakraamplaatsen verplicht zich bij een terechte beschadiging/gebrek van de goederen z.sm tot een oplossing te komen. Beschadigingen die worden geconstateerd bij uitpakken van de goederen worden gemeld bij desbetreffende producent, deze zal hiervoor tot een oplossing komen.

6 Garantie Velux
3 jaar Velux fabrieksgarantie op raamdecoratie (na registratie op Velux.nl)
10 jaar Velux fabrieksgarantie op dakramen (na registratie op Velux.nl)
10 jaar garantie op montage.

7 Betaling
De betaling geschiedt bij oplevering per pin.

8 Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Dakraamplaatsen beperkt zich tot schade die voortkomt uit het plaatsen van het dakraam. Elke verder aansprakelijkheid t.a.v. schade word uitgesloten.

Uitvoeringsvoorwaarden ( leveren en monteren )

Opdrachtgever is de persoon/consument welke de opdracht verstrekt aan werkzaamheden Dakraamplaatsen.
Dakraamplaatsen is een gespecialiseerd bedrijf in dakramen en toebehoren, welke werkzaamheden verricht in opdracht van opdrachtgever.

Verplichtingen van DAKRAAMPLAATSEN:

Dakraamplaatsen staat ervoor in dat het werk goed en deugdelijk word uitgevoerd/opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat er gebruik word gemaakt van deugdelijk materiaal en werkwijze.
Dakraamplaatsen houdt hierin zoveel  mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever.

DAKRAAMPLAATSEN verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructie en werkwijze
  • Mogelijke gebreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht

Verplichtingen opdrachtgever:

  • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Dakraamplaatsen de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan uitvoeren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het risico van schade door:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkzaamheden en constructie.
  • Mogelijke gebreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
  • Electra- gas- en waterleidingen die niet zichtbaar zijn/ in het plafond zijn weggewerkt.

Meer/Minder werk:
Opdrachtgever en Dakraamplaatsen kunnen meer of minder werk aan de opdracht overeenkomen middels schriftelijk akkoord beider partijen.

Constructie:
Constructieve aanpassingen aan de dakconstructie, hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een gordingkap en sporenkap.
Gordingkap zijn horizontaal lopende balken meestal in het zicht. Meerprijs aanpassen/onderbreken gording en ravelen dakconstructie van een gording bedraagt vanaf 150,- euro inclusief btw per dakraam.
Sporenkap zijn verticaal lopende balken, meestal niet in het zich, aan de binnenzijde afgewerkt met een plaat. Meerprijs aanpassen/onderbreken en ravelen sporenkap 75,- euro inclusief btw per dakraam.

Complicaties:
Weersomstandigheden zoals regen en sneeuw kunnen tot een annulering van de geplande montage datum leiden.
Dakraamplaatsen adviseert u hierin.
Geeft opdrachtgever echter toch opdracht tot start werkzaamheden ondanks negatief advies van dakraamplaatsen word dit schriftelijk op papier gezet en voorzien van handtekening en is de opdrachtgever in dit geval geheel en alleen aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade.

Oplevering:
Na gereed zijn van de werkzaamheden gaan de opdrachtgever en Dakraamplaatsen samen het werk bekijken en beoordelen, opdrachtgever dient gebreken tijdens oplevering te constateren en aan te wijzen waarna deze gebreken indien mogelijk gelijk worden verholpen is dit niet gelijk mogelijk dan zorgt dakraamplaatsen ervoor dat dit binnen 5 werkdagen verholpen word.

Garantie:
10 jaar garantie op de montage

Condens lekkages zijn uitgesloten van garantie.

Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.